Szkoła Podstawowa nr 1

z Oddziałami Integracyjnymi
im. Tadeusza Kościuszki
w Świdnicy

Rekrutacja do świdnickich miejskich przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, w tym „zerowych” oraz klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023 rozpocznie się 14 marca br.

Do wszystkich jednostek rekrutacja odbędzie się w systemie elektronicznym.

Wnioski będzie można wypełnić korzystając ze stron:

Dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych / zerowych:

Dla I klas:

Rodzice będą wypełniać wniosek w systemie elektronicznym, wskazując w nim trzy wybrane przez siebie jednostki i określając kolejność – od najbardziej do najmniej preferowanej. Następnie wypełniony i wydrukowany z systemu wniosek trzeba będzie złożyć w placówce pierwszego wyboru.

 1. We wszystkich samorządowych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i „zerowych” obowiązuje pięć ogólnokrajowych kryteriów ustawowych.:
 • dziecko z rodziny wielodzietnej (3+) – 100 pkt;
 • dziecko z niepełnosprawnością – 100 pkt;
 • dziecko, którego rodzice albo rodzeństwo są osobami z niepełnosprawnością – 100 pkt;
 • dziecko, które wychowuje tylko jeden z rodziców – 100 pkt;
 • dziecko, które wychowuje się w rodzinie zastępczej – 100 pkt.

Poza kryteriami ustawowymi, w rekrutacji obowiązują również kryteria  określone w uchwale Rady Miejskiej  w Świdnicy:

 • dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni lub rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący pracują lub studiują w trybie dziennym lub prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą – 20 pkt;
 • rodzeństwo zgłaszanego dziecka korzysta już z usług danej palcówki – 15 pkt;
 • zgłaszanych będzie jednocześnie do tej samej placówki dwoje i więcej dzieci – 10 pkt;
 • dziecko korzystać będzie z usług placówki w czasie przekraczającym 8 godzin – 5 pkt.
 1. Do klas pierwszych szkół podstawowych obowiązują kryteria określone w uchwale Rady Miejskiej w Świdnicy:
 • rodzeństwo kandydata uczęszcza do tej samej szkoły podstawowej – 10 pkt;
 • co najmniej jeden z rodziców/opiekunów prawnych lub rodzic samotnie wychowujący pracuje w obwodzie szkoły – 7 pkt;
 • na terenie obwodu szkoły zamieszkują krewni dziecka, deklarujący wspieranie rodziców w zapewnieniu opieki – 4 pkt.

Terminy postępowania rekrutacyjnego zawarte są we wpisie: CZYTAJ.

Skip to content