Szkoła Podstawowa nr 1

z Oddziałami Integracyjnymi
im. Tadeusza Kościuszki
w Świdnicy

Rada rodziców

Lucyna Żak

Przewodnicząca

Katarzyna Banaś

Z-ca przewodniczącej

Eligiusz Lewandowski

Sekretarz

Ewelina Chmielarczyk

Skarbnik

Konta Rady Rodziców

Główne – PKO BP S.A. O/ Świdnica
50 1020 5138 0000 9202 0163 0920
Wpłaty: ubezpieczenie; na radę rodziców; darowizny.
Celowe – PKO BP S.A. O/ Świdnica
40 1020 5138 0000 9602 0163 0904
Wpłaty celowe.
Komitet Rodzicielski przy Szkole Podstawowej nr 1
ul. Galla Anonima 1
58-100 Świdnica
Skip to content