Szkoła Podstawowa nr 1

z Oddziałami Integracyjnymi

im. Tadeusza Kościuszki

w Świdnicy

lgog_1_cherby2

„Pewnego dnia sposób, w jaki mówimy do dzieci, stanie się ich własnym głosem. Bądźmy zatem uważni.”

Peggy O’Mara

Rada rodziców

Przewodnicząca

Anna Bejnarowicz

Z-ca przewodniczącej

Marlena Rabenda

Skarbnik

Lucyna Żak

Sekretarz

Z-ca przewodniczącej

Kaja Zajda

Wpłaty na konto Komitetu Rodzicielskiego można dokonywać na numer rachunku
(konto w Banku PKO BP):

50 1020 5138 0000 9202 0163 0920

Komitet Rodzicielski przy Szkole Podstawowej nr 1
ul. Galla Anonima 1
58-100 Świdnica

Witaj i twórz!