Szkoła Podstawowa nr 1

z Oddziałami Integracyjnymi
im. Tadeusza Kościuszki
w Świdnicy

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminy składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych prowadzonych przez miasto Świdnicę na rok szkolny 2022/2023

L.p.Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu
rekrutacyjnym
Termin w postępowaniu
uzupełniającym
1Po dokonaniu rejestracji i wygenerowaniu wniosku za pośrednictwem strony:
www.swidnica.przedszkola.vnabor.pl
https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/swidnica
i/lub
www.swidnica.podstawowe.vnabor.pl
https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/swidnica
złożenie w sekretariacie szkoły ww. wniosku o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
14-25.02.2022r.14-22.03.2022r.
2Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.28.02.2022r.23.03.2022r.
3Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 03.03.2022r.28.03.2022r.
4Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia (dokument do pobrania na ww. stronach).04-09.03.2022r.29-31.03.2022r.
5Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.11.03.2022r.04.04.2022r.

Poleć ten wpis:

Facebook
WhatsApp
Email
Skip to content