Szkoła Podstawowa nr 1

z Oddziałami Integracyjnymi
im. Tadeusza Kościuszki
w Świdnicy

Wizja szkoły

Chcemy być szkołą przyjazną, zapewniającą dobrą atmosferę do harmonijnego rozwoju osobowości i uzdolnień naszych uczniów, którym zaoferujemy atrakcyjne zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne. Dzięki temu będą oni mogli zdobywać wiedzę i umiejętności, umożliwiające im potencjalny sukces w dalszej edukacji i życiu. Dążąc do pełnego rozwoju naszych uczniów, ze szczególną troską chcemy pochylać się nad problemem wyrównywania szans oraz pragniemy stworzyć jak najlepsze warunki do zdobywania sukcesów edukacyjnych i sportowych.

Certyfikaty

Wiemy, że tylko zaangażowanie i solidna praca przynoszą oczekiwane owoce. Nasze  certyfikaty są dowodem na to, że wciąż podnosimy poprzeczkę!

Baza szkoły:

 • 27 klasopracowni
 • 2 pracownie komputerowe
 • pełnowymiarowa sala sportowa
 • gabinet psychologa i pedagoga
 • gabinet logopedy
 • gabinet terapeutyczny
 • sala rehabilitacyjna
 • sala SI
 • gabinet pielęgniarki szkolnej
 • biblioteka z czytelnią i Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej
 • świetlica
 • stołówka
 • sklepik

Jeśli nasze działania zakończą się sukcesem, absolwent Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Świdnicy:

 • zdobytą wiedzę i nabyte umiejętności zastosuje w praktyce,
 • będzie dobrze przygotowany do podjęcia nauki w gimnazjum,
 • będzie umiał stosować różne techniki uczenia się,
 • będzie szanować siebie i drugiego człowieka,
 • będzie dokonywał wartościowych wyborów,
 • będzie propagował i prowadził zdrowy styl życia,
 • będzie pozytywnie nastawiony do życia,
 • będzie dążył do wyznaczonego celu kierując się zasadami moralnymi,
 • będzie kulturalny i tolerancyjny.
Skip to content