Szkoła Podstawowa nr 1

z Oddziałami Integracyjnymi

im. Tadeusza Kościuszki

w Świdnicy

lgog_1_cherby2

Wizja szkoły

Chcemy być szkołą przyjazną, zapewniającą dobrą atmosferę do harmonijnego rozwoju osobowości i uzdolnień naszych uczniów, którym zaoferujemy atrakcyjne zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne. Dzięki temu będą oni mogli zdobywać wiedzę i umiejętności, umożliwiające im potencjalny sukces w dalszej edukacji i życiu. Dążąc do pełnego rozwoju naszych uczniów, ze szczególną troską chcemy pochylać się nad problemem wyrównywania szans oraz pragniemy stworzyć jak najlepsze warunki do zdobywania sukcesów edukacyjnych i sportowych.

Certyfikaty:

Wiemy, że tylko zaangażowanie i solidna praca przynoszą oczekiwane owoce. Nasze  certyfikaty są dowodem na to, że wciąż podnosimy poprzeczkę!

Baza szkoły:

 • 20 klasopracowni,
 • pracownię komputerową,
 • pełnowymiarową salę sportową,
 • gabinet psychologa i pedagoga,
 • gabinet logopedy,
 • gabinet terapeutyczny,
 • sala rehabilitacyjna,
 • gabinet pielęgniarki szkolnej,
 • bibliotekę z czytelnią i Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej,
 • świetlicę,
 • stołówkę,
 • sklepik

Jeśli nasze działania zakończą się sukcesem, absolwent Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Świdnicy:

 • zdobytą wiedzę i nabyte umiejętności zastosuje w praktyce,
 • będzie dobrze przygotowany do podjęcia nauki w gimnazjum,
 • będzie umiał stosować różne techniki uczenia się,
 • będzie szanować siebie i drugiego człowieka,
 • będzie dokonywał wartościowych wyborów,
 • będzie propagował i prowadził zdrowy styl życia,
 • będzie pozytywnie nastawiony do życia,
 • będzie dążył do wyznaczonego celu kierując się zasadami moralnymi,
 • będzie kulturalny i tolerancyjny.

Witaj i twórz!

Skip to content