Szkoła Podstawowa nr 1

z Oddziałami Integracyjnymi
im. Tadeusza Kościuszki
w Świdnicy

Doradztwo zawodowe

I Rekrutacja do klas I w Szkołach Ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/24

Terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2023/2024:

Kierunki kształcenia w szkołach ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Świdnicki na rok szkolny 2023/2024

II Materiały dla nauczycieli

1. Kim jest doradca zawodowy – scenariusz zajęć dla wszystkich grup wiekowych informacje na temat doradztwa, przykładowych zawodów, ćwiczenia:

2. Zasoby dla nauczycieli i wychowawców klas 7, 8SP oraz 3G scenariusze, multimedia, informacje o rynku pracy

3. Nowości dla nauczycieli i wychowawców:

III Multimedia dla ucznia i rodzica:

a) ścieżka edukacyjna:

b) kilka słów o szkolnictwie:

c) wyszukiwarki zawodów i kierunków studiów:

d) testy i ćwiczenia diagnostyczne:

Skip to content