Szkoła Podstawowa nr 1

z Oddziałami Integracyjnymi
im. Tadeusza Kościuszki
w Świdnicy

Lektury

Wykaz lektur szkolnych I - VIII

Ostateczna decyzja dotycząca terminów omawiania oraz lektur dodatkowych należy do nauczyciela danej klasy.

Skip to content