Szkoła Podstawowa nr 1

z Oddziałami Integracyjnymi
im. Tadeusza Kościuszki
w Świdnicy

Zajęcia pozalekcyjne:

Pozostałe zajęcia:

  1. „ Zajęcia z uczniem zdolnym w klasie V” – poniedziałek, 13.10- 13.55, s.25 op. A. Tchorowska – Miszkuro
  2. „ Praca z uczniem zdolnym” – poniedziałek, 11.10-11.55, s.29 lub 21, op. M. Kowalska
  3. Zajęcia z języka niemieckiego dla klas VII-VIII– czwartek, 15.00-15.45, s.14 lub 15, op. M Szczepańska
  4. Zajęcia komputerowe dla uczniów chcących wiedzieć więcej – wtorek 15.10 – 17.00, s.17, op. K. Marszałek
  5. Zajęcia komputerowe dla klas młodszych – środa, 12.10 -12.55, czytelnia, R. Połochajło
  6. Język angielski dla uczniów zdolnych – czwartek, 14.05 – 14.50, s.14, A. Czarnecka
  7. Zajęcia przygotowujące klasy VIII do egzaminu ósmoklasisty ( j.angielski) – czwartek, 13.10-13.55, wtorek, 15.00-15.45, op. A Tobiasiewicz
  8. Zajęcia przygotowujące klasy VIII do egzaminu ósmoklasisty ( matematyka) – poniedziałek (8a,b). 14.05-14.50, środa ( 8c), 12.10-12.55, op. A. Kaźmierska

W ramach zajęć pozalekcyjnych organizowane są również zajęcia wyrównawcze.

Skip to content