Szkoła Podstawowa nr 1

z Oddziałami Integracyjnymi
im. Tadeusza Kościuszki
w Świdnicy

Zajęcia przyrodnicze w powiązaniu z integracją sensoryczną oraz wykorzystaniem TIK

Od roku 2019  w naszej szkole jest realizowana innowacja pedagogiczna, która ma na celu rozwijanie umiejętności badawczych, kompetencji kluczowych u dzieci i młodzieży oraz sprawne posługiwanie się technologiami cyfrowymi.

W ramach zajęć podejmujemy działania mające na celu zdobywanie wiedzy w sposób kreatywny. Uczniowie samodzielnie wyszukują informacje, projektują QR kody, wykorzystując możliwości, jakie dają im technologie cyfrowe.  Uczą się przedsiębiorczości i stosują zdobytą wiedzę w praktyce. Dotychczas wykonaliśmy następujące zadania:

  • pozyskanie sponsora (Leroy Merlin),
  • zasadzenie roślin w wykonanych kwietnikach,
  • systematyczna opieka nad sadzonkami,
  • zebranie i uporządkowanie  informacji na temat wybranych roślin,
  • wykonanie QR kodów,
  • udział opiekunów w szkoleniu na temat permakultury i zapoznanie dzieci z ideą tej formy uprawy,
  • wykonanie prezentacji multimedialnych związanych z:  wymaganiami roślin, nazewnictwem, właściwościami ziół,  odniesieniami do literatury i mody.

Działania są kontynuowane  w roku szkolnym na zajęciach rozwijających pasje przyrodnicze.

Serdecznie dziękujemy Panom Konserwatorom za wykonanie kwietników i Paniom  Sprzątającym za pomoc w opiece nad roślinami.

Małgorzata Baranowska, Aneta Kachnic, Agnieszka Karmowska

Poleć ten wpis:

Facebook
WhatsApp
Email
Skip to content