UWAGA- Ósmoklasiści – UWAGA

Od poniedziałku – (13 lipca br.) w godzinach 09.00 – 13.00, w Sekretariacie Szkoły można pobrać kody do sprawdzenia wyników Egzaminu Ósmoklasisty.

Witaj i twórz!