Szkoła Podstawowa nr 1

z Oddziałami Integracyjnymi
im. Tadeusza Kościuszki
w Świdnicy

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminy składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych prowadzonych przez miasto Świdnicę na rok szkolny 2023/2024

L.p.Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu
rekrutacyjnym
Termin w postępowaniu
uzupełniającym
1.Po dokonaniu rejestracji i wygenerowaniu wniosku za pośrednictwem strony:
www.swidnica.przedszkola.vnabor.pl
https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/swidnica
i/lub
www.swidnica.podstawowe.vnabor.pl
https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/swidnica
złożenie w sekretariacie szkoły ww. wniosku o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
27.02-10.03.2023r.27.03-11.04.2023r.
2.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.13.03.2023 r.12.04.2023 r.
3.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.16.03.2023 r.17.04.2023 r.
4.Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia (dokument do pobrania na ww. stronach).17.03-22.03.2023r.18-21.04.2023 r.
5.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.23.03.2023 r.24.04.2023 r.

Poleć ten wpis:

Facebook
WhatsApp
Email
Skip to content