Szkoła Podstawowa nr 1

z Oddziałami Integracyjnymi
im. Tadeusza Kościuszki
w Świdnicy

Szkolny Kącik Prawny

„Szkolny Kącik Prawny” jest innowacją pedagogiczną opracowaną przez nauczycieli SP1, która ma na celu szerzenie idei życia z poszanowaniem prawa i zwiększenie – zarówno w szkole jak i poza nią – poczucia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Ma zachęcać i motywować uczniów do znajomości i respektowania przepisów prawa, by ustrzec przed skutkami jego łamania. Poruszane zagadnienia mają być inspiracją do wzajemnej wymiany poglądów oraz uwrażliwienia na los drugiego człowieka. Zainteresowanie wspomnianą problematyką opiekunów oraz nauczycieli ma na celu uwrażliwienie i ukazanie wpływu nas, osób dorosłych na decyzje młodych ludzi związane z wchodzeniem w konflikt z prawem. „Kącik prawny” jest naszą odpowiedzią na zacieranie się granic między dobrem a złem, wygłupem a przestępstwem, żartem a wykroczeniem. Na podstawie wieloletnich obserwacji oraz przeprowadzonych w szkole diagnoz zauważyliśmy, że uczniom brakuje podstawowej wiedzy z zakresu szeroko pojętego prawa, w wyniku czego niezbędna jest edukacja w tym zakresie. Znajomość prawa jest korzystna, chroni przed zagrożeniami i pomaga w codziennym życiu, z czego często nie zdajemy sobie sprawy. Lepiej wiedzieć, niż narazić się na kłopoty. Dlatego też główną przyczyną opracowania innowacji z tej dziedziny była potrzeba stworzenia miejsca „Szkolnego kącika prawnego”, gdzie będą zamieszczane informacje, przepisy, regulacje, a także spostrzeżenia i problemy w zakresie odpowiedzialności karnej za popełnione czyny, które dotyczą dnia codziennego szkoły. Wiedza o tym, jakie i komu przysługują prawa, jest przydatna każdemu w codziennych sytuacjach życiowych.

            Pomysł stworzenia „Szkolnego kącika prawnego” w szkole powstał po spotkaniu z sędzią  Anna Marią Wesołowską – inicjatorką prowadzenia wybranych rozpraw sądowych z udziałem uczniów oraz ambasadorką wprowadzenia edukacji prawnej do szkół. Celem „Szkolnego kącika prawnego” jest zapoznanie uczniów z pojęciami prawnymi, przybliżenie litery prawa oraz uświadamianie konsekwencji wynikających z jego nieprzestrzegania. Zależy nam, by zło i patologia nie stały się powszechnie akceptowane. Zadaniem uczniów będzie analiza podanego materiału, przedstawienie go zespołowi klasowemu, przygotowanie plakatu, pracy plastycznej lub scenki prawnej ukazującej obraz autentycznych spraw toczących się przed sądem. Wytwory pracy będą umieszczane w holu szkoły do wglądu dla pozostałych uczniów oraz poddawane ocenie przedstawicieli SU, a uzyskane punkty wliczane do punktacji w konkursie „Super Klasa”.

Poleć ten wpis:

Facebook
WhatsApp
Email
Skip to content