Szkoła Podstawowa nr 1

z Oddziałami Integracyjnymi
im. Tadeusza Kościuszki
w Świdnicy

Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe :)

Informujemy, że od dnia 06 sierpnia 2019 r. w sekretariacie szkoły są wypłacane stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. Przysługują one tym uczniom, którzy otrzymali na świadectwie szkolnym średnią ocen 5,0. Sekretariat szkoły czynny jest od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 – 15.00. Do odbioru stypendium upoważnieni są rodzice lub prawni opiekunowie uczniów.

Poleć ten wpis:

Facebook
WhatsApp
Email
Skip to content