Szkoła Podstawowa nr 1

z Oddziałami Integracyjnymi
im. Tadeusza Kościuszki
w Świdnicy

Rewalidacja

Rewalidacja w okresie pandemii

Z powodu epidemii wirusa COVID-19 od 25.03.2020 edukacja w całym kraju odbywa się zdalnie. Dotyczy to także zajęć rewalidacji dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Czym jest rewalidacja?

Termin rewalidacja pochodzi od łacińskich słów  re– znów, validus – mocny.  Oznacza przywracanie pełnej sprawności. Jest procesem wychowawczym, z zaplanowanymi celami, uwzględniającym wiedzę teoretyczną i działanie skierowane na osobę niepełnosprawną; usprawnianie zaburzonych funkcji rozwojowych i intelektualnych.

Celem zajęć rewalidacyjnych jest rozwijanie mocnych stron każdego dziecka,  szukanie tego, co w nim najlepsze.  Na bazie indywidualnych  mocnych stron, zainteresowań prowadzone są  ćwiczenia  doskonalące słabiej rozwijające się funkcje.

Kierunki oddziaływań rewalidacyjnych:

  • maksymalne usprawnianie, rozwijanie tych wszystkich funkcji psychicznych i fizycznych. Które są najsilniejsze i najmniej zaburzone,
  • optymalne korygowanie funkcji zaburzonych,
  • kompensowanie, czyli wyrównywanie przez zastępowanie
  • dynamizowanie rozwoju
  • budowanie pozytywnej samooceny

Jedną z głównych zasad zajęć rewalidacji  jest  możliwie pełna indywidualizacja  pracy z każdym dzieckiem. 

Ponadto w pracy rewalidacyjnej z dzieckiem ważne jest :

  • Stawianie zadań dostosowanych do możliwości dziecka i zapewnienie warunków poprawnego wykonywania ćwiczeń.
  • Powolne, systematyczne przechodzenie od zadań łatwiejszych do trudniejszych, od prostych do bardziej złożonych.
  • Zapewnienie warunków do utrwalania prawidłowych umiejętności i likwidowania niekorzystnych nawyków.
  • Dostosowywanie czasu trwania poszczególnych ćwiczeń do wydolności dziecka.
  • Mobilizowanie dziecka do wykonywania zadań poprzez stosowanie różnorodnych form ćwiczeń. (za: Gąsowska i Pietrzak-Stępkowska, 1994)

W zakładce na stronie szkoły chcielibyśmy zaoferować Państwu krótkie , ogólne wskazówki do pracy z dziećmi, które można dowolnie modyfikować dla własnych potrzeb. Będą tu ukazywać się zestawy ćwiczeń, możliwych do wykonania w domu nastawionych na rozwijanie poszczególnych funkcji oraz sprawności. Zachęcamy do korzystania ze strony.

Kilka przydatnych linków

Funkcje  poznawcze https://drive.google.com/open?id=1jdjVP2sWe21C5yYZyf53NvHn_XFvE3mT

Kompetencje  komunikacyjne https://drive.google.com/open?id=1bePGsL2pvt2QJkMUkLS4KSCZAIpcHJhl

Kompetencje  społeczno – emocjonalne https://drive.google.com/open?id=1b0cenmHZvTAhvdyR_iYVVUUJ3MF5BmJY

Si https://drive.google.com/open?id=1EO04ZUKZeKjsBHpSikoKv57mYC49X71Y

Logopedia https://sp1swidnica.pl/wp-content/uploads/2020/04/Poradnik-logopedyczny_MO_MB.pdf

Terapia Ręki https://drive.google.com/open?id=1ZPm3d_r7qjiVKPJLbDo2yIjlsKM96TsF

Sensoplastyka https://drive.google.com/open?id=1MuygY1G7LrbxhTJoSFBquydFHeao-sDq

Poleć ten wpis:

Facebook
WhatsApp
Email
Skip to content