Szkoła Podstawowa nr 1

z Oddziałami Integracyjnymi
im. Tadeusza Kościuszki
w Świdnicy

Rekrutacja na rok szkolny 2020/21

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO
ORAZ TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW
PRZEDSZKOLNYCH I KLAS PIERWSZYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO ŚWIDNICĘ NA ROK SZKOLNY 2020/21

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu
uzupełniającym
1 Złożenie wniosku o przyjęcie wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnianie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym.
02-16.03.2020r. 04-15.05.2020r.
2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie i dokumentów potwierdzających
spełnianie przez kandydata warunków lub
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym.
20.03.2020r. 18.05.2020r.
3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.
23.03.2020r. 22.05.2020r.
4 Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego
kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego
oświadczenia.
24-30.03.2020r. 25-29.05.2020r.
5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych.
02.04.2020r. 01.06.2020r.

Poleć ten wpis:

Facebook
WhatsApp
Email
Skip to content