Szkoła Podstawowa nr 1

z Oddziałami Integracyjnymi
im. Tadeusza Kościuszki
w Świdnicy

Rekrutacja do klas pierwszych

Uwaga

Listy dzieci przyjętych do klas pierwszych wywieszone zostały w hallu głównym szkoły. Prosimy rodziców/opiekunów prawnych by w terminie do 29 marca 2019 roku złożyć potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do Szkoły Podstawowej nr 1 w sekretariacie szkoły.

Brak potwierdzenia woli będzie skutkował wykreśleniem dziecka z listy uczniów.

Druk oświadczenia woli do pobrania ze strony lub w sekretariacie szkoły.

Poleć ten wpis:

Facebook
WhatsApp
Email
Skip to content