Szkoła Podstawowa nr 1

z Oddziałami Integracyjnymi
im. Tadeusza Kościuszki
w Świdnicy

Międzyszkolne Treningi Mistrzów

Dnia 17 i 18 grudnia reprezentanci szkoły klas III – VI wzięli udział w Międzyszkolnych Treningach Mistrzów organizowanych w ramach prowadzonego w latach 2018 – 2020 projektu „Mozaika Edukacyjna”.

Praca wre..

Treningi Mistrzów oparte były na pracy w grupach. Uczniowie byli dobierani losowo w grupy i wykonywali zadania zawarte w kartach pracy.

Jak widać było wesoło…

Zadania łączyły się w wiedzę na temat przyrody, ekologii, języka angielskiego oraz uczyły kreatywnego myślenia.

i twórczo…

Po upływie wyznaczonego czasu, dzieci prezentowały efekty swojej pracy.

Podczas zajęć obecne były doświadczone trenerki Fundacji „Krzyżowa”, które chętnie służyły pomocą i czuwały nad prawidłowym przebiegiem zajęć.

Więcej o projekcie można przeczytać na stronie http://www.krzyzowa.org.pl/pl/dzialalnosc/pozyskiwanie-funduszy/innowacje-dla-szkol/671-mozaika-edukacyjna

Co więcej od września 2019 r. do czerwca 2021 r. prowadzimy w szkole projekt „Świdnicka Mozaika Edukacyjna”. Dzięki obu projektom nasi uczniowie uczestniczą w zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych, w zajęciach rozwijających uzdolnienia, poradnictwie i doradztwie edukacyjno – zawodowym. Projekty oferują również udział w zajęciach specjalistycznych wraz ze wsparciem psychologiczno – pedagogicznym rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne.

http://www.krzyzowa.org.pl/pl/dzialalnosc/pozyskiwanie-funduszy/innowacje-dla-szkol/1349-swidnicka-mozaika-edukacyjna

Poleć ten wpis:

Facebook
WhatsApp
Email
Skip to content