Szkoła Podstawowa nr 1

z Oddziałami Integracyjnymi
im. Tadeusza Kościuszki
w Świdnicy

Koło j. francuskiego

Oferta Koła Języka Francuskiego dla klas I-III i IV-VIII
Nauczyciel prowadzący: Julita Październiak

Klasy I-III (1h tygodniowo): zajęcia odbywają się w poniedziałek w godzinach 12:50 – 13:35 w sali 42

 • Poszukiwanie sposobów komunikacji poprzez zabawy fonetyczne, wyliczanki, śpiew i naukę wierszyków;
 • Przyzwyczajanie i oswajanie z dźwiękami, których nie ma w języku polskim;
 • Odkrywanie bogatej kultury i kuchni krajów frankofońskich, poznawanie ciekawych miejsc, znanych postaci historycznych oraz ze świata kultury i nauki;
 • Uwrażliwienie dzieci na specyfikę języka, rozwijaniu entuzjazmu w poznawaniu rzeczy nowych;
 • Zapoznanie z alfabetem francuskim;
 • Liczenie po francusku przedmiotów i nadawanie im kolorów;
 • Zaprzyjaźnienie się z nazwami wielu zwierząt;
 • Nauczenie dzieci umiejętności określania pełnych godzin;
 • Przygotowywanie pierwszych prostych zakupów spożywczych;
 • Nabycie umiejętności dobierania odpowiednich ubrań do pory roku i pogody;
 • Nazywanie przedmiotów i przyborów szkolnych;
 • Nazywanie pomieszczeń domowych;
 • Wyposażanie pomieszczeń w odpowiednie sprzęty;
 • Nazywanie części ciała.

Klasy IV-VIII (1h tygodniowo): zajęcia odbywają się w poniedziałek w godzinach 07:15 – 08:00 w sali 42

 • Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowania językiem francuskim, popularyzacja tego języka;
 • Nauka języka w ciekawy i niekonwencjonalny sposób;
 • Zaznajamianie z możliwościami zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce;
 • Przygotowanie uczniów do skutecznego używania języka francuskiego w praktyce;
 • Zaznajamianie uczniów z historią, sztuką i kulturą Francji;
 • Przybliżenie znanych i sławnych sylwetek postaci historycznych oraz osobowości z dziedziny kultury (rozwijanie zainteresowania filmem, muzyką i literaturą);
 • Zapoznanie uczestników koła z kuchnią francuską;
 • Poznanie przysłów, powiedzeń, wyrażeń idiomatycznych;
 • Wirtualne spacery po słynnych miastach i zabytkach Francji;
 • Poznanie zwyczajów z życia codziennego francuskich nastolatków, ich zainteresowań i stylu życia;
 • Zapoznanie z francuskimi świętami i zwyczajami;
 • Kształtowanie nawyku samodzielnego zdobywania wiedzy;
 • Kształtowanie tolerancji wobec innych ludzi i kultur;
 • Praca na materiale własnym nauczyciela.

Poleć ten wpis:

Facebook
WhatsApp
Email
Skip to content