Szkoła Podstawowa nr 1

z Oddziałami Integracyjnymi
im. Tadeusza Kościuszki
w Świdnicy

Język polski – LEKCJA 4- Plan wydarzeń- ramowy i szczegółowy

Plan jest to sporządzony w chronologicznym porządku spis najważniejszych wydarzeń utrzymany w jednorodnej formie – czyli albo w formie równoważników (preferowana przez polonistów!), albo w formie zdań pojedynczych.

Po co pisać plan?
Sporządzanie planu jest bardzo przydatne, np. w celu lepszego zapamiętania treści tekstu, szybkiego przypomnienia sobie materiału przed kartkówką, sprawdzianem lub egzaminem, łatwiejszego napisania długiej formy wypowiedzi przy pisaniu streszczenia, charakterystyki postaci czy recenzji.
Ułatwia prześledzenie konkretnego wątku (np. losów jednej postaci, wątku przygodowego czy miłosnego).
Plan jest nieocenioną pomocą przy pisaniu streszczenia, charakterystyki postaci czy recenzji. Ułatwia prześledzenie konkretnego wątku (np. losów jednej postaci, wątku przygodowego czy miłosnego). I jest najlepszą ściągawką na klasówce. Pod jednym warunkiem – jeśli jest dobrze zrobiony!

Jak dobrze napisać plan?
Najlepszy plan stworzysz podczas czytania książki. Na bieżąco możesz zapisywać wydarzenia. Pomocne mogą być wykresy, strzałki lub wypunktowania.
Możesz też użyć papierowych zakładek luk kolorowych karteczek, którymi podczas czytania zaznaczysz najważniejsze fragment. Po zakończeniu lektury łatwo zestawisz te fragmenty w formie puntów.
Przy pisaniu planu może się przydać spis rozdziałów.

W formie punktów planu mogą wystąpić zdania pojedyncze lub równoważniki zdań. Czasem mogą to być także pojedyncze wyrazy.
Na przykład:

Tadeusz powraca do domu. (zdanie pojedyncze)
Powrót Tadeusza. (równoważnik zdania)
Tadeusz w Soplicowie. (równoważnik zdania)
Powrót. (wyraz)
Pamiętaj, aby wszystkie punkty były napisane w takiej samej formie.
Konsekwentnie też musisz używać oznaczeń punktów i podpunktów, np. cyfry jako oznaczenia punktów, litery jako oznaczenie podpunktów.

Na przykład:

1. ……………..

a) ……………
b) ……………
c) ……………

2. ………………

a) ……………
b) ……………

3. ………………

4. ………………

WAŻNE
Obejrzyj prezentacje dotyczące planów.
W zeszycie zapisz temat stwórz notatkę z dzisiejszej lekcji, następnie
przeczytaj „Mit o Orfeuszu i Eurydyce” ze strony 260 podręcznika i stwórz dwa plany wydarzeń- ramowy i szczegółowy.

Poleć ten wpis:

Facebook
WhatsApp
Email
Skip to content