Szkoła Podstawowa nr 1

z Oddziałami Integracyjnymi
im. Tadeusza Kościuszki
w Świdnicy

Informacja UM dla rodziców i opiekunów dzieci

We wszystkich świdnickich publicznych szkołach podstawowych i przedszkolach (oprócz Przedszkola nr 1 i 14 oraz Młodzieżowego Domu Kultury, w których nie przeprowadzono referendum strajkowego) zawieszone zostaną zajęcia dydaktyczne. Wynika to z braku możliwości zapewnienia bezpiecznych warunków pracy. Zwracamy się więc do Państwa z prośbą o możliwość zapewnienia opieki swoim dzieciom, jeśli jednak nie będzie to możliwe, proponujemy udział w zajęciach dodatkowych. Młodzieżowy Dom Kultury, jako placówka wychowania pozaszkolnego, będzie czynny nie w godzinach popołudniowych, tylko już od godz. 8.00. W zajęciach prowadzonych przez nauczycieli MDK-u będą mogły uczestniczyć dzieci, które na co dzień korzystają z oferty placówki, ale również w miarę wolnych miejsc pozostałe dzieci. Uczniów szkół podstawowych zapraszamy także do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy i Świdnickiego Ośrodka Kultury. W bibliotece przy ul. Franciszkańskiej od godz. 8.00 do 15.00 dzieci będą mogły grać w gry planszowe, a pracownicy najmłodszym będą czytać bajki. W najbliższym tygodniu instruktorzy ŚOK-u zorganizują m.in. warsztaty taneczne, lekcje sztuki, projekcje filmów. Na zajęcia plastyczne, wspólne czytanie i malowanie od godz. 8.00 do 16.00 zapraszamy do Referatu Organizacji Pozarządowych przy ul. Długiej 33. Pracownicy Urzędu Miejskiego, posiadający odpowiednie uprawnienia (opiekunowie „Miasta Dzieci”) zajmą się dziećmi, które można przyprowadzić od godz. 8.00 do 15.30 do sali narad USC w Świdnicy. Ponadto, nauczyciele, którzy nie przystąpią do strajku obejmą opieką świetlicową najmłodsze dzieci z klas 0-3 w szkołach. Dyrektorzy za pośrednictwem stron internetowych oraz dzienników elektronicznych będą informować rodziców o sytuacji w placówkach oświatowych.

Poleć ten wpis:

Facebook
WhatsApp
Email
Skip to content