Szkoła Podstawowa nr 1

z Oddziałami Integracyjnymi

im. Tadeusza Kościuszki

w Świdnicy

lgog_1_cherby2

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna

Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Galla Anonima oraz wejścia boczne usytuowane w bocznych skrzydłach budynku, które są wyjściami ewakuacyjnymi. Do wejść można przejść z parkingu, nie ma tutaj ograniczeń w postaci schodów. Wejście do budynku szkoły posiadają podjazdy dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Wejście główne jest dostępne w godzinach pracy szkoły.

Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

W budynku znajdują się  dwa korytarze prowadzące do lewego i prawego skrzydła szkoły. Na terenie szkoły znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych.

W pobliżu szkoły znajdują się parkingi dla samochodów osobowych. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym. W szkole istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego. Budynek szkoły jest budowlą jednokondygnacyjną, w pełni przystosowaną dla osób niepełnosprawnych.

Witaj i twórz!